Konfigurovat připojení k internetu

Systém PS4™ lze připojit k internetu buď pomocí Wi-Fi, nebo pomocí kabelu sítě LAN (Ethernet).
Vyberte položku  (Nastavení) > [Síť] > [Konfigurovat připojení k internetu], postupujte podle pokynů na obrazovce a nakonfigurujte nastavení sítě.

Připojení pomocí kabelu LAN (pro kabelové připojení)

Vyberte položku [Pomocí kabelu LAN]. Pokud vyberete možnost [Snadné] a budete postupovat podle pokynů na obrazovce, nastavení bude automatické.

Připojení pomocí Wi-Fi (pro bezdrátové připojení)

Vyberte položku [Pomocí Wi-Fi] a poté výběrem možnosti [Snadné] zobrazte seznam dostupných sítí Wi-Fi. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a pak nakonfigurujte nastavení.
Pokud není nalezena síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, vyberte možnost [Konfigurovat ručně] a nakonfigurujte nastavení.

  • Nastavení připojení se bude lišit v závislosti na nastavení sítě a použitých zařízeních.
  • Je možné, že budete muset zadat další informace či nastavení, například proxy server nebo IP adresu. Chcete-li tato nastavení nakonfigurovat, vyberte možnost [Vlastní]. Informace naleznete v materiálech poskytovatele internetových služeb a pokynech dodaných s používaným síťovým zařízením.
  • Pokud používáte přístupový bod, který podporuje služby WPS, AOSS nebo Rakuraku WLAN Start®, můžete jej uložit v několika snadných krocích. Služby AOSS a Rakuraku WLAN Start® jsou k dispozici pouze v určitých zemích a regionech.
  • V systémech PS4™ podporujících rozsah 5 GHz můžete zvolit, které pásmo Wi-Fi chcete použít. Na obrazovce výběru sítě Wi-Fi stiskněte tlačítko OPTIONS.