Přihlášení a odhlášení

K systému PS4™ se mohou současně přihlásit až čtyři uživatelé. Když je přihlášeno více uživatelů a některý z nich stiskne tlačítko PS na ovladači, zobrazí se domovská obrazovka daného uživatele.

Přihlášení

Po zapnutí systému PS4™ nebo připojení ovladače je nutné vybrat uživatele. Chcete-li se přihlásit, vyberte uživatele a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li vytvořit nového uživatele a přihlásit se, vyberte položku [Nový uživatel]. Alternativně se můžete přihlásit jako host.

 • Když připojíte ovladač, světelná lišta se rozsvítí jedinečnou přiřazenou barvou. Přiřazená barva závisí na pořadí, ve kterém je ovladač připojen. První připojený ovladač je modrý, druhý červený, třetí zelený a čtvrtý je růžový.
 • Systém PS4™ vás může přihlásit automaticky. Můžete také nastavit přístupový kód, který bude vyžadován při přihlášení. Podrobnosti najdete v části „Nastavení přihlášení“.
 • Systém PS4™ vás může automaticky přihlásit pomocí funkce rozpoznávání tváře, a to s využitím dříve uložených dat tváře.
  Zaškrtnete-li políčko u položky (Nastavení) > [Nastavení přihlášení] > [Povolit rozpoznávání tváře], systém vás pomocí kamery rozpozná a automaticky vás přihlásí.
  Pokud se chcete přihlásit jako uživatel, který nepřidal údaje o tváři, nebo se chcete přihlásit jako nový uživatel, opusťte obrazovku rozpoznávání tváře a vyberte příslušného uživatele.
 • Chcete-li se přihlásit ve stavu offline, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přihlásit se se stavem online [Zobrazit offline]]. Přátelům a ostatním hráčům se zobrazíte jako offline a nebudete již uvedeni v aktivitách ani v seznamu [Nyní hraje].

Odhlášení

Ze Systému PS4™ se lze odhlásit kterýmkoli z následujících způsobů. Chcete-li se odhlásit, musíte použít vlastní ovladač.

 • Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Napájení) a zvolte možnost [Odhlásit se ze systému PS4].
 • V rychlé nabídce vyberte položku [Napájení] > [Odhlásit se ze systému PS4].
 • Když vypnete systém nebo jej přepnete do režimu odpočinku, dojde k odhlášení všech uživatelů.
 • Aniž byste se odhlásili, zařízení můžete přiřadit jinému uživateli výběrem položky [Přepnout uživatele].