Co se nachází na domovské obrazovce

Níže je uvedeno, co uvidíte na domovské obrazovce systému PS4™.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka se skládá ze tří oblastí: oblasti funkcí, oblasti obsahu a oblasti informací o obsahu.

Domovská obrazovka. Shora označeno písmeny A až C.

A )

Oblast funkcí/obrazovka funkcí
Zde můžete prohlížet oznámení, co dělají přátelé a další položky. Když stisknete tlačítko nahoru, otevře se obrazovka funkcí.

B )
Oblast obsahu
Zde jsou uvedeny hry a funkce, které jste používali, seřazené od nejnovějších zleva doprava. Pro usnadnění správy obsahu také můžete vytvářet složky. Podrobnosti najdete v části „Vytváření složek“.
  • Chcete-li zobrazit veškerý svůj obsah, vyberte položku  (Knihovna).
  • Chcete-li zobrazit svůj veškerý obsah v oblasti obsahu, zrušte zaškrtnutí políčka u položky  (Nastavení) > [Systém] > [Omezit počet položek obsahu na domovské obrazovce].
C )

Oblast informací o obsahu/obrazovka informací o obsahu
Zde najdete informace o vybrané hře či aplikaci. Když stisknete tlačítko dolů, otevře se obrazovka informací o obsahu a můžete si prohlédnout více informací.

  • Zobrazené položky se liší podle obsahu.
  • V závislosti na obsahu je možné, že se některé položky nezobrazí.

Vytváření složek

Pro účely správy obsahu můžete v oblasti obsahu vytvářet složky. Označte požadovaný obsah, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přidat do složky].

  • Chcete-li složku upravit nebo odstranit, zvýrazněte požadovanou složku a stiskněte tlačítko OPTIONS.
  • Obsah lze také přesouvat mezi složkami. Označte požadovaný obsah ve složce, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přesunout z této složky].
  • Vytvořené složky můžete také prohlížet pomocí položky  (Knihovna) > [Složky].

Rychlá nabídka

Stisknutím a podržením tlačítka PS zobrazte rychlou nabídku. Dostupné funkce se liší podle situace. Nabídka poskytuje snadný přístup k často používaným funkcím.
Můžete také vybrat položku [Přizpůsobit] a zvolit funkce, které se zobrazí v rychlé nabídce.