Přidání do seznamu oblíbených položek

Když skupiny přidáte do oblíbených položek, usnadníte tak komunikaci. Podrobnosti o tom, co můžete dělat se skupinami, najdete v části „Co se nachází na obrazovce skupiny“.

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku (Zprávy).
2.
Vyberte skupinu, kterou chcete přidat.
3.
Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přidat do oblíbených položek].

Odstranění skupin z oblíbených položek

Vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odebrat z oblíbených položek].