Výměna zpráv

Ikona (Zprávy) slouží k výměně zpráv s přáteli a dalšími hráči. Osoby můžete seskupit, což vám usnadní výměnu zpráv s více hráči současně.

  • Můžete si také vyměňovat zprávy z konzole PS5™ nebo aplikace (PlayStation App).
  • Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou pravděpodobně nebude moci posílat ani přijímat zprávy.

Vytvoření nové skupiny a odeslání zprávy

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Zprávy).
2.
Vyberte položku [Vytvořit zprávu].
3.
Vyberte člena skupiny.
Podrobnosti naleznete v části „Výběr jiného hráče“.
4.
Zadejte zprávu a vyberte položku [Odeslat].

Po vytvoření skupiny se třemi nebo více osobami se hráč, který skupinu vytvořil, stane majitelem skupiny. Majitel skupiny může ze skupiny odebírat členy.

Odeslání zprávy existující skupině

Na obrazovce funkcí vyberte položku (Zprávy) a poté vyberte požadovanou skupinu ze seznamu.

Obrazovka zpráv. Shora označeno písmeny A až C.

A )
(Nové)
Tyto informace můžete rovněž zobrazit na obrazovce funkcí v části  (Oznámení).
B )
(Ukazatel chyby)
Tento ukazatel se zobrazí, pokud zpráva nebyla odeslána.
C )
(Oblíbené položky)
  • Chcete-li skupiny přidat do seznamu oblíbených položek za účelem snazší komunikace, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přidat do oblíbených položek].
  • Chcete-li přestat přijímat oznámení pro určitou skupinu, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Vypnout oznámení].
  • Do každé skupiny můžete přidat až 99 hráčů.
  • Zpráva může obsahovat až 512 znaků.
  • Můžete vybrat hráče, kteří vás mohou přidávat do skupin. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení soukromí“.

Opuštění skupiny

Vyberte skupinu, kterou chcete opustit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Opustit]. Po opuštění skupiny již nebudete moci zobrazit zprávy z této skupiny.