Výměna zpráv

Ikona  (Zprávy) slouží k výměně zpráv s přáteli a dalšími hráči. Můžete osoby seskupit, což vám usnadní výměnu zpráv s více hráči současně.
Můžete vytvořit novou zprávu nebo vybrat některou ze stávajících.

Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou pravděpodobně nebude moci posílat ani přijímat zprávy.

Vytvoření nové zprávy

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Zprávy).
2.
Vyberte položku [Vytvořit zprávu].
3.
Vyberte člena skupiny.
Podrobnosti naleznete v části „Výběr jiného hráče“.
4.
Zadejte zprávu a vyberte položku [Odeslat].

Výběr stávající zprávy

Chcete-li pokračovat v předchozí výměně zpráv, vyberte stávající zprávu.

Obrazovka zpráv. Shora označeno písmeny A až C.

A )
(Nové)
Tyto informace můžete rovněž zobrazit na obrazovce funkcí v části  (Oznámení).
B )
(Ukazatel chyby)
Tento ukazatel se zobrazí, pokud zpráva nebyla odeslána.
C )
(Oblíbené položky)
  • Chcete-li skupiny přidat do seznamu oblíbených položek za účelem snazší komunikace, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přidat do oblíbených položek].
  • Do každé skupiny můžete přidat až 99 hráčů.
  • Zpráva může obsahovat až 512 znaků.
  • Můžete vybrat hráče, kteří vám mohou posílat zprávy. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení soukromí“.

Opuštění skupiny

Vyberte skupinu, kterou chcete opustit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Opustit]. Po opuštění skupiny již nebudete moci zobrazit zprávy z této skupiny.