Co se nachází na obrazovce skupiny

Obrazovka skupiny. Shora označeno písmeny A až D.

A )
Jméno skupiny / počet členů
U skupin v oblíbených položkách se zobrazí (Oblíbené položky).
B )
Přepínání zobrazení
Hráči Zobrazí členy skupiny.
Můžete zobrazit profily a odesílat žádosti o přátelství.
Nyní hraje Zobrazí hry, které členové hrají, a party, do nichž patří.
Zprávy Zobrazí zprávy.
C )
Ovládací tlačítka
Přidat hráče Přidejte členy do skupiny.
Chat v partě Zahajte soukromou partu se členy skupiny.
Podrobnosti o partách naleznete v části „O partách“.
Vytvořit událost Vytvořte událost a pošlete pozvánky členům skupiny.
Podrobnosti o událostech naleznete v části „O událostech“.
Nastavení skupiny Změňte jméno nebo obrázek skupiny.
D )
(Přiložit) /  (Samolepka)
Chcete-li přiložit snímek obrazovky nebo hlasovou zprávu, vyberte položku  (Přiložit). Chcete-li odeslat samolepku, vyberte položku  (Samolepka).
  • Některé přílohy nelze kvůli jejich formátu v systému PS4™ otevřít.
  • Chcete-li nahlásit nevhodné zprávy, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].