Co se nachází na obrazovce skupiny

Obrazovka skupiny. Shora označeno písmeny A až E.

A )
Obrázek / název / počet členů skupiny
U skupin složených pouze z vás a jednoho dalšího člena se zobrazí obrázek a jméno tohoto dalšího člena.
U skupin v oblíbených položkách se zobrazí (Oblíbené položky).
B )
Přepínání zobrazení
Hráči Zobrazí členy skupiny.
Můžete zobrazit profily a odesílat žádosti o přátelství.
Parta Vytvořte se členy skupiny partu nebo se připojte k partě, která již existuje. V rámci party můžete také zobrazit obrazovku party.
Zprávy Zobrazí zprávy.
C )
Přidat hráče
Přidejte členy do skupiny.
D )
Nastavení skupiny
Změňte název nebo obrázek skupiny.
Budou se zobrazovat pouze u skupin se třemi nebo více členy.
E )
(Přiložit) /  (Samolepka)
Chcete-li přiložit snímek obrazovky nebo hlasovou zprávu, vyberte položku  (Přiložit). Chcete-li odeslat samolepku, vyberte položku  (Samolepka).
  • Některé přílohy nelze kvůli jejich formátu v systému PS4™ otevřít.
  • Chcete-li nahlásit nevhodné zprávy, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].