Připojení se k partě

Můžete vytvořit partu nebo se můžete připojit k partě jiného hráče.

Vytvoření party

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Parta).
2.
Vyberte položku [Vytvořit partu].
3.
Zadejte jméno party a určete, zda je parta veřejná, nebo soukromá.
4.
Vyberte položku [Vytvořit partu].
Pokud v kroku 3 zaškrtnete políčko u položky [Zajistit tuto partu jako soukromou], vyberte hráče, které chcete pozvat, a vyberte položku [Poslat pozvánku].
Pokud jste nezaškrtli políčko u položky [Zajistit tuto partu jako soukromou], budete muset buď počkat, až se hráč připojí, nebo vybrat položku [Pozvat] a pozvat hráče.

Připojení se k partě jiného hráče

Chcete-li zobrazit seznam part, ke kterým se můžete připojit, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Parta). Vyberte partu, ke které se chcete připojit.

  • Chcete-li vytvořit partu nebo se připojit k partě, můžete také vybrat položku [Parta] v rychlé nabídce.
  • Když stisknete tlačítko čtverec, můžete zobrazit seznam part seřazený podle her, které členové part hrají.
  • Stisknutím tlačítka trojúhelník zobrazíte seznam hráčů v aktuální partě.