Připojení se k partě

Funkci (Parta) můžete použít k hlasovému chatu s přáteli a dalšími hráči.
Party můžete vytvořit, když hrajete hry nebo když používáte jiné aplikace. Během hlasového chatu s dalšími hráči z party můžete všichni hrát stejnou hru nebo můžete pomocí funkce Share Play sdílet svou obrazovku a užívat si hraní společně.

  • K partě se také můžete připojit z konzole PS5™ nebo aplikace (PlayStation App).
  • Dítě omezené rodičovskou kontrolou se nemůže připojit k partě.
  • K partě se může připojit až 16 osob.

Vytvoření party

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Parta).
2.
Vyberte položku [Založit partu].
Zobrazí se seznam skupin.
3.
Vyberte ze seznamu existující skupinu nebo vyberte položku [Vytvořit skupinu].
4.
Pokud zvolíte vytvoření nové skupiny, vyberte její členy a poté vyberte položku [Vytvořit skupinu].

Po vytvoření skupiny se třemi nebo více osobami se hráč, který skupinu vytvořil, stane majitelem skupiny. Majitel skupiny může ze skupiny odebírat členy.

Vstup do existující party

Chcete-li zobrazit seznam part, ke kterým se můžete připojit, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Parta). Vyberte partu, ke které se chcete připojit.

  • Chcete-li vytvořit partu nebo se připojit k partě, můžete také vybrat položku [Parta] v rychlé nabídce.
  • Stisknutím tlačítka trojúhelník zobrazíte seznam hráčů v aktuální partě.