Co se nachází na obrazovce party

Obrazovka party. Označeno z pravého horního rohu ve směru hodinových ručiček písmeny A až N.

A )
Jméno party / počet hráčů, kteří se připojili
Pokud je tato parta soukromá, zobrazí se ikona (Soukromé). U part komunity se také zobrazí jméno komunity a obrázek.
B )
Stav vašeho mikrofonu
(Mikrofon je zapnutý) / (Aktivní hlasový chat) Mikrofon je zapnutý.
(Mikrofon není připojen) Mikrofon není připojen.
(Ztlumeno) Mikrofon je ztlumený. Ostatní hráči nemohou slyšet váš hlas.
Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu, zvýrazněte své jméno a stiskněte tlačítko OPTIONS.
(Hlasový chat ve hře) Chat ve hře je povolen. Neslyšíte zvuk od party a parta nemůže slyšet váš hlas.
Chcete-li přepnout na zvuk party, vyberte možnost [Nastavení party] > [Zvuk chatu].
C )
(Pozvat)/ (Navrhnout hráče)
Můžete pozvat další hráče nebo navrhnout pozvání dalších hráčů majiteli party. Když jste majitelem, můžete si zobrazit návrhy od dalších hráčů, u nichž je zobrazena ikona (Nový).
D )
(Hrajte spolu)
Můžete spustit novou herní relaci nebo se připojit do herní relace, která již existuje.

Počet hráčů, kteří se mohou připojit do režimu Hrajte spolu se liší v závislosti na hře. Pokud máte v partě příliš mnoho hráčů pro režim Hrajte spolu, zaškrtněte políčko u hráčů, kterým chcete poslat pozvánku.

E )
(Share Play)
Službu Share Play (Sdílený přístup) můžete spustit jako hostitel nebo se k ní připojit jako návštěvník. Zbývající čas služby Share Play (Sdílený přístup) se zobrazí v průběhu jejího používání a hráči využívající službu Share Play (Sdílený přístup) se zobrazí v části (Share Play).
Podrobnosti o službě Share Play (Sdílený přístup) naleznete v části „Sdílení hraní hry“.
F )
(Zobrazit další party)
Můžete si zobrazit party, ke kterým se můžete připojit. Pokud se připojíte k další partě nebo vytvoříte novou partu, opustíte partu, ve které se momentálně nacházíte.
G )
(Nastavení party)
Soukromí party Pokud jste majitelem, můžete změnit stav party na veřejný nebo soukromý.
Upravit hlasitost mikrofonu Můžete upravit hlasitost zvukového vstupu.
Upravit mix zvuku Můžete upravit relativní hlasitost zvuku party a zvuku z her nebo ze systému. Toto nastavení je užitečné pro usnadnění poslechu zvuku party.
Zvuk chatu Zvuk party nebo chat ve hře můžete zakázat. Slyšet bude možné pouze zvuk chatu, který nastavíte.
Toto nastavení se zobrazí pouze v případě, že jste se připojili k partě a také chatujete ve hře.
Povolit sdílení vašeho hlasu Zvuk chatu z vysílání sdílených s dalšími uživateli ve vaší partě můžete zablokovat.
Podrobnosti o vysílání naleznete v části „Vysílání hraní hry“.
Kvalita obrazu pro funkci Share Play Nastaví rozlišení a snímkovou frekvenci, když se připojíte ke službě Share Play (Sdílený přístup) jako hostitel.
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.
Snímková frekvence pro funkci Share Play Nastaví snímkovou frekvenci, když se připojíte ke službě Share Play (Sdílený přístup) jako hostitel.
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.
H )
(Omezení počtu hráčů)
Můžete změnit počet členů party.
I )
(Přepis chatu)
Tato funkce je dostupná pouze u systémů PS4™ prodávaných v určitých zemích nebo oblastech. Podrobnosti naleznete v části „Používání přepisu chatu“.
J )
(Opustit tuto partu)
Opustíte partu.
K )
(Přidat do přátel)
Odešlete žádost o přátelství.
L )
Stav spojení s ostatními hráči
(Hlasový chat povolen) Hlasový chat je k dispozici.
(Aktivní hlasový chat) Hlasový chat probíhá.
(Hlasový chat zakázán) Nemůžete s jiným hráčem komunikovat ani používat hlasový chat.
(Ztlumeno) Hlas jiného hráče je ztlumený. Hráč také nemůže slyšet váš hlas.
Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení hlasu hráče, zvýrazněte hráče a stiskněte tlačítko OPTIONS.
(Herní hlasový chat ve hře) Hráč chatuje ve hře. Tento hráč neslyší zvuk chatu v partě a parta neslyší hlas tohoto hráče.
M )
(Vysílání)
Tato ikona se zobrazí hráčům ve vysílání. Výběrem hráče a možnosti [Zhlédnout vysílání] můžete zobrazit vysílání hráče.
N )
(Připojit se k relaci)
Tato možnost se zobrazí, když se můžete připojit do hry, kterou hráč hraje. Výběrem hráče a možnosti [Připojit se k relaci] můžete zobrazit podrobnosti.

Některé položky lze také vybrat v rychlé nabídce z možnosti [Parta].