Co se nachází na obrazovce party

Obrazovka party. Označeno z pravého horního rohu ve směru hodinových ručiček písmeny A až L.

A )
Počet účastníků / název skupiny
B )
Stav vašeho mikrofonu
(Mikrofon je zapnutý) / (Aktivní hlasový chat) Mikrofon je zapnutý.
(Mikrofon není připojen) Mikrofon není připojen.
(Ztlumeno) Mikrofon je ztlumený. Ostatní hráči nemohou slyšet váš hlas.
Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu, zvýrazněte své jméno a stiskněte tlačítko OPTIONS.
(Hlasový chat ve hře) Chat ve hře je povolen. Neslyšíte zvuk od party a parta nemůže slyšet váš hlas.
Chcete-li přepnout na zvuk party, vyberte možnost [Nastavení party] > [Zvuk chatu].
C )
(Přidat hráče)
Do své skupiny můžete přidávat hráče. Přidaní hráči se mohou připojit k partám a po ukončení party nadále zůstanou členy skupiny.
D )
(Share Play)
Službu Share Play (Sdílený přístup) můžete spustit jako hostitel nebo se k ní připojit jako návštěvník. Zbývající čas služby Share Play (Sdílený přístup) se zobrazí v průběhu jejího používání a hráči využívající službu Share Play (Sdílený přístup) se zobrazí v části (Share Play).
Podrobnosti o službě Share Play (Sdílený přístup) naleznete v části „Sdílení hraní hry“.
E )
(Zobrazit další party)
Můžete si zobrazit party, ke kterým se můžete připojit. Pokud se připojíte k další partě nebo vytvoříte novou, opustíte partu, ve které se momentálně nacházíte.
F )
(Nastavení party)
Upravit hlasitost mikrofonu Můžete upravit hlasitost zvukového vstupu.
Upravit mix zvuku Můžete upravit relativní hlasitost zvuku party a zvuku z her nebo ze systému. Toto nastavení je užitečné pro usnadnění poslechu zvuku party.
Zvuk chatu Zvuk party nebo chat ve hře můžete zakázat. Slyšet bude možné pouze zvuk chatu, který nastavíte.
Toto nastavení se zobrazí pouze v případě, že jste se připojili k partě a také chatujete ve hře.
Povolit sdílení vašeho hlasu Můžete nastavit, jestli bude váš zvuk chatu součástí vysílání ostatních hráčů při hraní hry nebo součástí jejich zaznamenávaných videoklipů.
Připojení hlasového chatu party Můžete nastavit metody připojení hlasového chatu.
Kvalita obrazu pro funkci Share Play Nastaví rozlišení a snímkovou frekvenci, když se připojíte ke službě Share Play (Sdílený přístup) jako hostitel.
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.
Snímková frekvence pro funkci Share Play Nastaví snímkovou frekvenci, když se připojíte ke službě Share Play (Sdílený přístup) jako hostitel.
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.
O bezpečnosti party Můžete zkontrolovat bezpečnostní opatření party.
G )
(Přepis chatu)
Tato funkce je dostupná pouze u systémů PS4™ prodávaných v určitých zemích nebo oblastech. Podrobnosti naleznete v části „Používání přepisu chatu“.
H )
(Zprávy)
Zobrazí obrazovku Zprávy pro tuto skupinu.
I )
(Opustit tuto partu)
Opustíte partu.
J )
(Přidat do přátel)
Odešlete žádost o přátelství.
K )
Stav mikrofonu ostatních členů
(Zapnutý mikrofon) Mikrofon dalšího člena je povolený.
(Aktivní hlasový chat) Zobrazuje se, když člen mluví.
(Ztlumeno) Hlas jiného hráče je ztlumený. Hráč může nadále slyšet váš hlas.
Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení hlasu hráče, vyberte člena ze seznamu účastníků.
(Herní hlasový chat ve hře) Hráč chatuje ve hře. Tento hráč neslyší zvuk chatu v partě a parta neslyší hlas tohoto hráče.
L )
(Vysílání)
Tato ikona se zobrazí hráčům ve vysílání. Výběrem hráče a možnosti [Zhlédnout vysílání] můžete zobrazit vysílání hráče.

Některé položky lze také vybrat v rychlé nabídce z možnosti [Parta].