Historie připojení

Můžete ověřit historii uživatelů, kteří se k vašemu systému připojili pomocí funkce Remote Play (Dálkový přístup). Vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení připojení funkce Remote Play] > [Historie připojení]. Když vyberete položku historie, můžete zobrazit podrobnosti, jako je použitá metoda připojení.