Spustit šetřič obrazovky

Chcete-li šetřič obrazovky nastavit tak, aby se automaticky spustil po určité době neaktivity systému, vyberte položku  (Nastavení) > [Zvuk a obrazovka] > [Spustit šetřič obrazovky]. Výchozí nastavení představuje položka [Po 15 minutách].

Běží-li v systému určité aplikace nebo procesy, šetřič obrazovky se nemusí spustit.