Ovladače

Chcete-li nastavit bezdrátový ovladač DUALSHOCK™4 nebo pohybový ovladač PlayStation®Move, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Ovladače].

Ovládání hlasitosti (reproduktor pro ovladač)

Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru bezdrátového ovladače DUALSHOCK™4, použijte tlačítko doleva nebo tlačítko doprava na ovladači.

Povolit vibrace

Funkce vibrací je obvykle povolena. Chcete-li ji zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Povolit vibrace].

Když zrušíte zaškrtnutí políčka u položky [Povolit vibrace], ovladač nebude vibrovat, ani když funkci vibrací povolíte ve hře.

Jas světelné lišty ovladače DUALSHOCK 4

Upravte jas světelné lišty.

Metoda komunikace

Ovladače řady CUH-ZCT2 mohou se systémem PS4™ komunikovat pomocí kabelu USB.
Toto nastavení se zobrazí pouze v případě, že jste ovladač řady CUH-ZCT2 již dříve připojili k systému.