Režim zvýšeného výkonu

Chcete-li v některých hrách zvýšit kvalitu hraní, včetně vyšší snímkové frekvence, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] a zaškrtněte políčko u položky [Režim zvýšeného výkonu].
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.