Povolit HDCP

Funkce HDCP (ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] a zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Povolit HDCP].

  • Chcete-li toto nastavení změnit, je nutné zavřít všechny používané aplikace.
  • Pokud je funkce HDCP povolena a k systému PS4™ připojíte zařízení, které není kompatibilní se standardem HDCP, výstup videa a zvuku nebude fungovat.