Použít tlačítko X (křížek) pro Zvolit

Pokud chcete změnit přiřazení tlačítka pro funkci „Zvolit“ z tlačítka kolečko na tlačítko křížek, vyberte možnosti (Nastavení) > [Systém] a následně zaškrtněte zaškrtávací políčko [Použít tlačítko křížek pro Zvolit].
Tato funkce je dostupná pouze na systémech PS4™ prodávaných v některých zemích nebo regionech.