PlayStation Camera

Chcete-li nakonfigurovat nastavení kamery PlayStation®Camera, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation Camera].

Nastavení kamery PlayStation Camera

Nastavte kameru PlayStation®Camera tak, aby byly správně rozpoznány tváře a předměty.

Ztlumit mikrofon

Ztlumte mikrofon kamery.

Některé aplikace umožňují zapnout nebo vypnout hlasový vstup přímo v aplikaci.