PlayStation VR

Chcete-li nastavit soupravu PlayStation®VR, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [PlayStation VR].
Tato nastavení jsou dostupná pouze v případě, že k systému PS4™ připojíte soupravu PS VR.

Jas obrazovky

Upravte jas obrazovky soupravy VR.

Velikost obrazovky

Vyberte velikost obrazovky, která se zobrazí v soupravě VR, když PS VR používáte v jiném režimu než v režimu virtuální reality.

Zjistěte, jak si máte nasadit soupravu VR

Naučte se, jak si máte nasadit soupravu VR.

Upravte polohu soupravy VR

Upravte polohu soupravy VR tak, aby text i obrázky byly zřetelné.

Nastavení kamery PlayStation Camera

Umístěte kameru tak, aby správně rozpoznala vaši tvář.

Úprava sledovacích světel

Upravte světla na soupravě VR nebo ovladači tak, aby je kamera mohla správně sledovat.

Změřte vzdálenost mezi očima

Pokud vám sledování 3D videa není příjemné, můžete upravit soupravu VR tak, aby vzdálenost mezi vašima očima a displejem byla optimální.

Software zařízení PlayStation VR

Zkontrolujte verzi softwaru zařízení PS VR.
Chcete-li automaticky kontrolovat (prostřednictvím internetu), zda je software zařízení aktuální, vyberte položku [Aktualizace softwaru zařízení PlayStation VR]. Je-li dostupná aktualizace, stáhněte ji a nainstalujte. Software zařízení PS VR vždy aktualizujte na nejnovější verzi.

Upozornění

Během instalace nevypínejte systém PS4™ ani soupravu VR a neodpojujte žádné kabely. Přerušení instalace může poškodit systém nebo jiné součásti.

Upozornění k duševnímu vlastnictví

Zobrazte si upozornění k duševnímu vlastnictví pro zařízení PS VR.

Některá nastavení lze také upravit tak, že v rychlé nabídce vyberete položku [Upravit PlayStation VR]. Můžete také resetovat polohu obrazovky a zkontrolovat svou polohu z pohledu kamery.