Myš

Chcete-li nakonfigurovat nastavení USB nebo Bluetooth® myši připojené k systému PS4™, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Myš].

Typ

Vyberte použití pro praváky nebo pro leváky.

Rychlost ukazatele

Vyberte, jak rychle se bude ukazatel pohybovat.