Externí klávesnice

Chcete-li nakonfigurovat nastavení USB nebo Bluetooth® klávesnice připojené k systému PS4™, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Externí klávesnice].

Typ

Vyberte typ externí klávesnice podle jazyka.

入力方式/輸入法

Vyberte způsob zadávání pro externí klávesnici.
Toto nastavení se zobrazí pouze v případě, že je v položce [Typ] vybrána možnost [Japonština] nebo [Čínština (Tradiční)].

Opakování stisku (prodleva)

Vyberte dobu, po jejímž uplynutí se při stisknuté klávese na externí klávesnici začne opakovat znak.

Opakování stisku (rychlost)

Vyberte rychlost, jakou se při stisknuté klávese na externí klávesnici bude opakovat znak.