Nastavit čas do vypnutí ovladačů

Chcete-li nastavit dobu, po jejímž uplynutí se nepoužívaný ovladač automaticky vypne, vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit čas do vypnutí ovladačů].

Toto nastavení je zakázáno, pokud je ovladač k systému PS4™ připojen kabelem USB.