Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku

Chcete-li vybrat funkce, které jsou dostupné, když je systém PS4™ v režimu odpočinku, například zachování přihlášení ke službě PlayStation™Network, vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku].

Nepovolíte-li alespoň jednu funkci, systém PS4™ nebude moci vstoupit do režimu odpočinku.

Napájet porty USB

Pokud tuto funkci povolíte, připojené ovladače se budou nabíjet, když je systém v režimu odpočinku.

Zůstaňte připojeni k internetu

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky povolit stahování a nahrávání dat v době, kdy je systém v režimu odpočinku.
Zaškrtnete-li políčko u položky [Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě], budete moci systém PS4™ spustit přes síť pomocí systému PS Vita nebo aplikace (PlayStation App).

Ponechat aplikaci pozastavenou

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li systému PS4™ povolit, aby vstoupil do režimu odpočinku bez ukončení aplikací. Když systém opustí režim odpočinku, aplikace budou opět pracovat.

V některých případech vypnutí či restartování systému PS4™ se může stát, že aplikace opustí pozastavený režim a ukončí se.