Informace o systému

Chcete-li změnit jméno svého systému PS4™, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Informace o systému]. Zde si také můžete zobrazit informace, jako je verze systémového softwaru či síťové adresy systému.