Povolit propojení zařízení HDMI

Chcete-li aktivovat propojení zařízení HDMI pro dálkové ovládání televizoru, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] a zaškrtněte políčko u položky [Povolit propojení zařízení HDMI]. Pokud používáte televizor Sony, musí podporovat technologii BRAVIA™ Sync.

  • Funkce, které lze díky technologii BRAVIA™ Sync používat, se liší podle modelu televizoru. Podrobnější informace najdete v pokynech dodaných s televizorem.
  • I když je toto nastavení povoleno, funkce propojení zařízení nemusí být v následujících případech dostupná.
    • Když používáte určité funkce, například při hraní hry nebo přehrávání videa.
    • Když přepnete vstup televizoru.
  • Synchronizace BRAVIA™ Sync (ovládání HDMI) je funkce umožňující vzájemnou součinnost propojených zařízení používajících specifikaci CEC (Consumer Electronics Control), která je součástí specifikace HDMI. Zařízení Sony podporující ovládání HDMI podporují tuto funkci. Produkty vyvinuté jinými společnostmi, které podporují specifikaci CEC, mohou být ovládány pomocí funkcí ovládání HDMI, není však záruka, že s těmito produkty budou kompatibilní všechny funkce.