Omezit počet položek obsahu na domovské obrazovce

Chcete-li omezit množství obsahu v oblasti obsahu na domovské obrazovce, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] a zaškrtněte políčko u položky [Omezit počet položek obsahu na domovské obrazovce].

Chcete-li zobrazit obsah, který se při zaškrtnutí tohoto políčka nezobrazí, vyberte v oblasti obsahu položku  (Knihovna).