Přenos dat z jiného systému PS4

Data uložená v systémovém úložišti stávajícího systému PS4™ můžete přenést do nového systému PS4™.
Při přenosu dat do nového systému PS4™ dojde k jeho inicializaci, a proto je vhodné přenést data dříve, než začnete nový systém používat. Po přenosu zůstanou data také ve vašem stávajícím systému PS4™.
Můžete přenášet tyto typy dat:

 • Všichni uživatelé a jejich nastavení
  Jako váš primární systém PS4™ může být zaregistrován buď váš stávající systém PS4™ nebo nový systém PS4™.
 • Hry a uložená data
 • Snímky obrazovky a videoklipy

Upozornění

 • Při přenosu dat budou odstraněna veškerá data uložená v novém systému PS4™. Tento proces nelze vrátit zpět, a proto je nutné předem zálohovat data do úložného zařízení USB a synchronizovat trofeje se servery služby PlayStation™Network. Podrobnosti naleznete v části „Zálohovat a obnovit“.
 • Během přenosu dat nevypínejte žádný ze systémů PS4™. Mohlo by dojít k poškození systému.
 • Tyto typy dat nelze přenést:
  • Informace o trofejích, které nejsou synchronizovány se službou PlayStation™Network
  • Aplikace nainstalované v rozšířeném úložišti
 • Při přenosu dat z jiného systému PS4™ budou členové rodiny, kteří se nikdy nepřihlásili ke službě PlayStation™Network, z rodiny odebráni. Po přenosu musí správce rodiny odstraněné členy rodiny znovu přidat.
 • Snímky obrazovky a videoklipy s vysokým rozlišením zachycené pomocí konzole PlayStation®4 Pro lze zobrazit pouze prostřednictvím konzole PlayStation®4 Pro.

Jste-li k síti připojeni bezdrátově (Wi-Fi)

 • Je zapotřebí jeden kabel LAN (prodává se samostatně).
 • Před přenosem dat je nutné ve stávajícím systému PS4™ provést tyto akce:
  • Přihlaste se ke službě PlayStation™Network.
  • Aktualizujte systémový software na nejnovější verzi.
1.
Připojte nový systém PS4™ a stávající systém PS4™ ke stejné síti.
2.
V novém systému PS4™ se přihlaste ke službě PlayStation™Network.
Je-li k dispozici soubor aktualizace obsahující nejnovější verzi systémového softwaru, otevře se obrazovka průvodce, který vás provede procesem aktualizace. Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
3.
Pomocí kabelu LAN připojte stávající systém PS4™ přímo k novému systému PS4™.
4.
V novém systému PS4™ vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Přenos dat z jiného systému PS4].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používáte-li nový systém PS4™ poprvé, po přihlášení ke službě PlayStation™Network se automaticky otevře obrazovka přenosu dat.

Jste-li k síti připojeni pomocí kabelu LAN (kabelové připojení)

 • Jsou zapotřebí dva kabely LAN (prodávají se samostatně).
 • Před přenosem dat je nutné ve stávajícím systému PS4™ provést tyto akce:
  • Přihlaste se ke službě PlayStation™Network.
  • Aktualizujte systémový software na nejnovější verzi.
1.
Připojte nový systém PS4™ a stávající systém PS4™ ke stejné síti.
Pomocí kabelů LAN připojte oba systémy ke stejnému směrovači.
2.
V novém systému PS4™ se přihlaste ke službě PlayStation™Network.
Je-li k dispozici soubor aktualizace obsahující nejnovější verzi systémového softwaru, otevře se obrazovka průvodce, který vás provede procesem aktualizace. Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
3.
V novém systému PS4™ vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Přenos dat z jiného systému PS4].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používáte-li nový systém PS4™ poprvé, po přihlášení ke službě PlayStation™Network se automaticky otevře obrazovka přenosu dat.