Vstupní jazyky

Chcete-li nastavit jazyky používané k zadávání textu, vyberte položku  (Nastavení) > [Jazyk] > [Vstupní jazyky].

Klávesnice a uživatelský slovník

Můžete vybrat více jazyků (klávesnic) pro zadávání textu a přepínat mezi nimi. Do každého jazyka také můžete přidávat často používané pojmy.

Nastavení jazyků

1.
Vyberte položku [Klávesnice a uživatelský slovník] a pak vyberte jazyky.
2.
Zaškrtněte políčko u každého jazyka, který chcete použít.

Přepínání mezi jazyky při zadávání textu

1.
Na klávesnici zobrazené na obrazovce vyberte ikonu  (přepnout klávesnici).
Ikona pro přepínání klávesnice se zobrazí pouze v případě, že jste nastavili více jazyků.
2.
Tlačítky doleva a doprava na ovladači přepněte jazyk klávesnice a pak stiskněte tlačítko křížek.

Přidávání často používaných pojmů

Do každého jazyka můžete přidávat často používané pojmy.

1.
Vyberte položku [Klávesnice a uživatelský slovník] a pak vyberte jazyky.
2.
Vyberte položku [Přidat nebo upravit pojmy] a přidejte požadovaný pojem.
Přidaný pojem se zobrazí v seznamu.
  • Chcete-li určitý pojem upravit, vyberte jej ze seznamu.
  • Chcete-li přidaný pojem odstranit, stiskněte v seznamu tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odstranit].
  • U některých jazyků nelze přidat další pojmy.

Automatická velká písmena

Při zadávání textu se první písmeno automaticky napíše jako velké. Chcete-li tuto funkci zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Prediktivní zadávání textu

Prediktivní vkládání textu je ve výchozím nastavení povoleno. Chcete-li tuto funkci zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.