Nastavit čas do vypnutí systému PS4

Chcete-li nastavit dobu, po jejímž uplynutí se systém PS4™ v případě nepoužívání přepne do režimu odpočinku nebo se vypne, vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit čas do vypnutí systému PS4].
Tuto dobu můžete nastavit samostatně pro položky [Přehrávání médií] a [Obecné (aplikace)].