Nastavení hlasového ovládání

Chcete-li nakonfigurovat nastavení rozpoznávání řeči, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Nastavení hlasového ovládání].

Ovládat systém PS4 hlasem

Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení povoleno. Chcete-li tuto funkci zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Zobrazit průvodce

Můžete zobrazit pokyny k hlasovému ovládání.

Povely pro hlasové ovládání

Zobrazte si seznam dostupných hlasových příkazů.