Připojit se k internetu

Připojení k internetu je u systému PS4™ za běžných okolností povoleno. Chcete-li systém PS4™ odpojit od internetu, vyberte položku  (Nastavení) > [Síť] a zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Připojit se k internetu].

  • Pokud je připojení k internetu nastaveno a povoleno, systém PS4™ se automaticky připojí k internetu, když systém zapnete. Je-li systém zapnutý nebo v režimu odpočinku, připojení k internetu je nepřetržitě udržováno.
  • Chcete-li, aby se systém v režimu odpočinku odpojil od internetu, vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] a zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Zůstaňte připojeni k internetu].