Test připojení k internetu

Chcete-li otestovat připojení k internetu a zobrazit výsledky, vyberte položku (Nastavení) > [Síť] > [Test připojení k internetu].

Získat adresu IP Stav přiřazení IP adresy.
Připojení k internetu Stav připojení k internetu.
Přihlášení do služby PlayStation Network Stav přihlášení ke službě PlayStation™Network.
Typ NAT Způsob připojení systému PS4™ k internetu
Tyto informace lze použít k posouzení jednoduchosti či obtížnosti připojení k jiným systémům PS4™, například při použití komunikačních funkcí her.
Typ 1: Systém je připojen přímo k internetu.
Typ 2: Systém je připojen k internetu prostřednictvím směrovače.
Typ 3: Systém je připojen k internetu prostřednictvím směrovače.
U typu 3 nemusí být komunikace s ostatními systémy PS4™ možná, případně mohou být síťové funkce systému PS4™ omezeny. Podrobnosti naleznete v části „Nelze-li se připojit k síti PlayStation™Network“.
Rychlost připojení (stahování)* Odhadovaná rychlost, kterou může systém PS4™ přijímat data z internetu.
Rychlost připojení (nahrávání)* Odhadovaná rychlost, kterou může systém PS4™ odesílat data do internetu.
*
Rychlosti připojení jsou pouze orientační. Skutečné rychlosti se mohou lišit v závislosti na připojených serverech a zatížení sítě.

Pokud spojení selže, postupujte podle pokynů na obrazovce a zobrazte nastavení. Potřebné informace naleznete v pokynech dodaných s používaným síťovým zařízením a v materiálech poskytovatele internetových služeb.

Nelze-li se připojit k síti PlayStation™Network

Pomocí sítě PlayStation™Network připojte systém PS4™ k serveru sítě PlayStation™Network nebo k jinému systému PS4™. Používáte-li síť PlayStation™Network v kanceláři nebo na jiném místě se sdíleným připojením k síti, je možné, že brána firewall nebo jiné bezpečnostní opatření zabrání systému PS4™ v připojení k síti PlayStation™Network. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte následující čísla portů, která se používají pro připojení systému PS4™ k serveru sítě PlayStation™Network.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

V případě online aktivit, například při soutěžení s jinými hráči, kdy je váš systém přímo připojen k jiným systémům PS4™, se při každém připojení použije jiné číslo portu.

Komunikace může být omezena v závislosti na funkcích zabezpečení poskytovaných směrovačem nebo poskytovatelem internetových služeb. Potřebné informace naleznete v pokynech dodaných s používaným síťovým zařízením a v materiálech poskytovatele internetových služeb.