Úložná zařízení USB

Úložná zařízení USB připojená k systému PS4™ se zobrazí v seznamu. Úložné zařízení USB můžete bezpečně odpojit nebo je můžete naformátovat k použití jako rozšířené úložiště. Vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Úložná zařízení USB].
Podrobnosti o použití rozšířeného úložiště naleznete v části „Použití rozšířeného úložiště“.

Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.