Automaticky hlásit chyby systémového softwaru

Chcete-li, aby systém PS4™ informace o chybách systémového softwaru automaticky posílal společnosti Sony Interactive Entertainment, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] a zaškrtněte políčko u položky [Automaticky hlásit chyby systémového softwaru].