Zálohovat a obnovit

Data uložená v systémovém úložišti PS4™ můžete zálohovat do úložného zařízení USB, anebo můžete toto zařízení použít k obnovení zálohovaných dat do systému PS4™. Tato funkce je užitečná při výměně pevného disku (HDD), převodu vlastnictví systému PS4™ nebo výměně systému PS4™.
Připojte úložné zařízení USB, které chcete použít pro zálohování, a vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Zálohovat a obnovit].

Upozornění

 • Během zálohování či obnovování dat nevypínejte systém PS4™. Mohlo by dojít k poškození systému.
 • Při obnovení dat budou odstraněna veškerá aktuální nastavení a informace uložené v systému PS4™. Tuto akci nelze vrátit zpět, i když operaci obnovení zrušíte. Dejte pozor, abyste omylem neodstranili žádná důležitá data. Odstraněná data nelze obnovit.

Zálohovat systém PS4

Tuto funkci můžete použít ke kopírování dat uložených v systémovém úložišti PS4™ do úložného zařízení USB. Název záložního souboru se nastaví automaticky podle data a pořadí, v jakém byl uložen. V položce [Popis] můžete přidat poznámky.

 • Jsou podporována naformátovaná úložná zařízení USB se souborovým systémem FAT a exFAT.
 • Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.
 • Trofeje nejsou součástí zálohovaných dat. Chcete-li získané trofeje uložit na servery služby PlayStation™Network, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Trofeje), stiskněte tlačítko OPTIONS a pak vyberte položku [Synchronizovat se službou PlayStation Network].
 • V zálohovaných datech jsou zahrnuta veškerá data uživatelů.
 • Uživatelé, kteří se ke službě PlayStation™Network nikdy nepřihlásili, mohou obnovit uložená data pouze do původního systému PS4™, ze kterého byla data zálohována. Chcete-li uložená data obnovit do jiného systému PS4™, musíte se před zálohováním dat přihlásit ke službě PlayStation™Network.
 • Uložená data lze zkopírovat pro každého jednotlivého uživatele. Podrobnosti naleznete v části „Data uložená v systémovém úložišti“.

Obnovit systém PS4

Pomocí této funkce můžete obnovit zálohovaná data z úložného zařízení USB do naformátovaného systému PS4™.

 • Systémový software v systému PS4™, do kterého budou data obnovena, musí mít stejnou verzi jako systémový software v systému PS4™, ze kterého byla data zálohována. V opačném případě musí mít systém, do kterého budou data obnovena, nainstalovánu nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Při obnově uložených dat v jiném systému PS4™ budou členové rodiny, kteří se nikdy nepřihlásili ke službě PlayStation™Network, z rodiny odebráni. Po obnově musí správce rodiny odstraněné členy rodiny znovu přidat.
 • Snímky obrazovky a videoklipy s vysokým rozlišením zachycené pomocí konzole PlayStation®4 Pro lze zobrazit pouze prostřednictvím konzole PlayStation®4 Pro.

Odstranit data zálohy

Pomocí této funkce můžete odstranit data zálohy uložená v úložném zařízení USB.