Nastavení výstupu videa

Je možné, že při nastavení systému PS4™ bude nutné nakonfigurovat výstup pro port HDMI OUT. Standardně je toto nastavení automaticky synchronizováno s připojovaným televizorem. Chcete-li nastavení nakonfigurovat sami, vyberte položku  (Nastavení) > [Zvuk a obrazovka] > [Nastavení výstupu videa].

 • Rozlišení
  Nastavte rozlišení.
 • Velikost TV
  Velikost obrazovky můžete nastavit tak, aby odpovídala používanému televizoru, který je kompatibilní s technologií 3D.
  Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když připojíte televizor kompatibilní s technologií 3D.
 • Škála RGB
  Toto nastavení změňte pouze v případě použití zařízení HDMI, které neodesílá informace o škále RGB správně.
 • HDR
  Díky televizoru s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a kompatibilním aplikacím si můžete vychutnat větší dynamický rozsah obrazu.
 • Upravte HDR
  V případě, že jste připojeni k televizoru s HDR, vám tato možnost umožňuje si užít kompatibilní hry s optimalizovanou kvalitou videa.
 • Výstup funkce Deep Color
  Toto nastavení změňte, pouze pokud se video nezobrazuje správně.
 • Režim Supersampling
  Pokud jste připojeni k televizoru s rozlišením nižším než 2K, zaškrtnutím políčka [Povolit režim Supersampling] zlepšíte v některých hrách kvalitu zobrazení.
  Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.
 • Informace o výstupu videa
  Zobrazte si informace, jako je rozlišení či barevný formát.