Typ ovládání tlačítka SHARE

Chcete-li změnit způsob fungování tlačítka SHARE, vyberte položku  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Typ ovládání tlačítka SHARE].