O sdílení

Své hraní hry, informace o obsahu obchodu PlayStation™Store a podobné informace můžete sdílet s ostatními hráči. Obsah lze sdílet kterýmkoli z následujících způsobů.

  • Nahrávání snímků obrazovek
  • Nahrávání videoklipů hraní hry
  • Vysílání (streamování) hraní hry
  • Sdílení obrazovek hry s ostatními hráči v partě pomocí služby Share Play (Sdílený přístup)
  • Sdílení informací o obsahu obchodu PlayStation™Store, trofejích a událostech

Můžete také poslat žádost o zhlédnutí hry jiného hráče. Druhý hráč vám může umožnit zhlédnutí hry buď tím, že bude hraní hry vysílat, nebo prostřednictvím služby Share Play (Sdílený přístup).

  • Pomocí dětských účtů lze ukládat snímky obrazovky a videoklipy, ale nelze je nahrávat ani vysílat do online služeb.
  • K uložení a nahrání snímků obrazovek a videoklipů můžete použít funkci Remote Play (Dálkový přístup). Funkci Remote Play (Dálkový přístup) však nemůžete použít k vysílání ani sdílení hraní hry.
  • Online služby, které můžete používat, se liší v závislosti na zemi či regionu. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
  • Snímky obrazovek, videoklipy a vysílání mohou obsahovat vaše osobní údaje nebo osobní údaje ostatních hráčů, například skutečná jména, online ID či hlasový chat. Před sdílením obsahu, který obsahuje osobní údaje jiných hráčů, je nutné získat jejich souhlas.
  • Můžete zvolit hráče, od kterých chcete přijímat žádosti. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení soukromí“.

Základní funkce tlačítka SHARE

Stisknout

Zobrazí nabídku funkce Sdílet.
Chcete-li ihned sdílet, vyberte položku [Videoklip] nebo [Snímek obrazovky]. Videoklip nebo snímek obrazovky se současně také uloží.
Chcete-li ukládat bez nahrání, vyberte položku [Uložit videoklip] nebo [Uložit snímek obrazovky].

Stisknout a podržet

Pořídí snímek obrazovky.
Když tlačítko stisknete a podržíte, uloží se snímek obrazovky a v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona  (dokončeno).
Tuto funkci použijte, pokud chcete uložit snímek obrazovky bez zobrazení nabídky.

Stisknout dvakrát

Spustí nebo zastaví záznam videoklipu.
Spustí nebo zastaví záznam hraní hry.
Tato funkce se hodí, pokud chcete uložit konkrétní scénu.

Chcete-li změnit způsob fungování tlačítka SHARE, vyberte položku  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Typ ovládání tlačítka SHARE].