Délka videoklipu

Můžete nastavit délku videoklipů, které chcete uložit. Chcete-li změnit délku uloženého videoklipu, vyberte položku  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Délka videoklipu].
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.