Úložiště

Můžete si zobrazit stav systémového úložiště PS4™ nebo rozšířeného úložiště a spravovat uložený obsah. Vyberte položku  (Nastavení) > [Úložiště].

  • Položka [Rozšířené úložiště] se zobrazí, když je k systému PS4™ připojeno úložné zařízení USB naformátované pro použití jako rozšířené úložiště. Chcete-li přesunout aplikace nebo změnit umístění instalace aplikace, vyberte položku [Rozšířené úložiště]. Podrobnosti naleznete v části „Použití rozšířeného úložiště“.
  • Chcete-li odstranit obsah, vyberte požadovaný obsah v úložišti [Systémové úložiště] nebo [Rozšířené úložiště], stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odstranit].