Motivy

Snímky obrazovek a motivy stažené z obchodu PlayStation™Store můžete použít k přizpůsobení pozadí domovské obrazovky a obrazovky funkcí. Vyberte jednu z možností v části  (Nastavení) > [Motivy].

Vyberte motiv

Vyberte motiv pro systém. Chcete-li jako pozadí použít snímek obrazovky nebo obrázek z úložného zařízení USB, vyberte položku [Vlastní]. Chcete-li stáhnout nový motiv, vyberte položku [Najít v obchodě PlayStation Store].

Stínování textu

Vyberte styl stínování textu. Toto nastavení použijte, pokud je text obtížně čitelný.

  • Jsou podporována naformátovaná úložná zařízení USB se souborovým systémem FAT a exFAT.
  • Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.
  • Obchod PlayStation™Store je k dispozici pouze v určitých zemích či regionech a v určitých jazycích. Poskytované typy obsahu a služeb se rovněž liší podle země/regionu bydliště. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
  • Chcete-li zakoupit obsah, je nutné doplnit finanční prostředky do peněženky. Podrobnosti naleznete v části „Informace o účtu“.
  • Chcete-li odstranit motiv, vyberte požadovaný motiv, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odstranit].