Automatické stahování

Chcete-li povolit automatické stahování, když je systém PS4™ zapnutý nebo v režimu odpočinku, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Automatické stahování].

Navržený obsah

Systém PS4™ do oblasti obsahu automaticky přidává doporučený obsah z obchodu PlayStation™Store. Chcete-li spustit stahování, vyberte přidaný obsah.

Soubory aktualizace systémového softwaru

Systém PS4™ automaticky stahuje a instaluje soubory aktualizace systémového softwaru. Chcete-li systému povolit automatickou instalaci souborů, i když to vyžaduje restartování, zaškrtněte políčko u položky [Povolit restartování].

Soubory aktualizace aplikace

Systém PS4™ automaticky stahuje soubory aktualizací pro hry a jiné aplikace.

  • Chcete-li, aby v režimu odpočinku probíhalo stahování, vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] a zaškrtněte políčko u položky [Zůstaňte připojeni k internetu].
  • Chcete-li ručně stáhnout aktualizaci určité aplikace, stiskněte tlačítko OPTIONS, zatímco je daná aplikace zvýrazněna v oblasti obsahu, a pak vyberte položku [Zkontrolovat aktualizace].