Automaticky nahrát

Tato funkce umožňuje povolit automatické nahrávání uložených dat do online úložiště. Vyberte položku (Nastavení) > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Automaticky nahrát] a zaškrtněte políčko u každé hry, jejíž uložená data chcete nahrát. Pokud jsou uložená data aktualizována, automaticky se uloží na server služby PlayStation™Network při vašem odhlášení, například když systém přejde do režimu odpočinku.
Chcete-li tuto funkci použít, musíte být předplatiteli služby PlayStation®Plus.

  • Před použitím této funkce je nutné provést tyto kroky:
    • Aktivujte systém jako svůj primární systém PS4™.
    • Vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] a zaškrtněte políčko u položky [Zůstaňte připojeni k internetu].
  • Chcete-li u všech her zakázat automatické nahrávání, zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Povolit automatické aktualizace].
  • Do online úložiště můžete umístit až 1 000 položek dat.
  • Chcete-li zobrazit průběh nahrávání, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Oznámení).