Nahrávání snímku obrazovky

Během hraní hry nebo z domovské obrazovky můžete pořídit snímky obrazovky. Tyto snímky obrazovky můžete následně nahrát do online služby nebo je odeslat přátelům pomocí (Zprávy).

Ukládání snímku obrazovky

Chcete-li uložit snímek obrazovky, použijte některou z následujících metod.

  • Stiskněte a podržte tlačítko SHARE.
  • Stiskněte tlačítko SHARE a pak stiskněte tlačítko trojúhelník.
  • Stiskněte tlačítko SHARE a pak vyberte možnost [Uložit snímek obrazovky].

V závislosti na typu obsahu nebo stavu systému nemusí být možné snímek obrazovky pořídit.

Zobrazení uložených snímků obrazovky

V oblasti obsahu vyberte možnost (Galerie snímků).
Stisknutím tlačítka OPTIONS roztřídíte uložené snímky obrazovky podle názvu či data nebo můžete snímky obrazovky odstranit. Můžete také zkopírovat uložené snímky obrazovky do úložného zařízení USB.

  • Podporována jsou naformátovaná úložná zařízení USB se souborovým systémem FAT a exFAT.
  • Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.
  • Snímky obrazovky můžete použít k přizpůsobení pozadí vaší domovské obrazovky a obrazovky funkcí. Zvýrazněte snímek obrazovky, stiskněte tlačítko OPTIONS a pak vyberte možnost [Nastavit jako pozadí].

Nahrávání snímku obrazovky

1.
Stiskněte tlačítko SHARE, potom vyberte možnost [Snímek obrazovky], čímž zachytíte a uložíte snímek obrazovky.
2.
Vyberte cíl nahrání.
Výběrem možnosti (Aktivity) nahrajte snímek obrazovky do služby PlayStation™Network a sdílejte ho jako aktivitu.
3.
Vyberte snímek obrazovky.
4.
Přidejte komentáře, vyberte další možnosti a potom vyberte možnost [Sdílet].
Pokud jste v kroku 2 vybrali položku (Zprávy), vyberte příjemce.
  • Při prvním připojení do online služby musíte zadat své informace o účtu dané služby. Pokud účet nemáte, vytvořte si ho navštívením webových stránek online služby.
  • Počet snímků obrazovky, které můžete nahrát zároveň, a metody pro mazání nahraných snímků obrazovky se liší podle online služby.