Forbindelse og installation

Slut PS4™-systemet til dit TV.
Tilslut alle forbindelser, før du sætter strømledningen i en stikkontakt.

Illustration af PS4-systemet og TV-forbindelse. Mærket A til F. Brug HDMI-kablet, der følger med PS4-systemet, til at oprette forbindelse mellem HDMI OUT-porten på PS4-systemet og HDMI-input-porten på TV'et. Brug derefter strømledningen, der følger med PS4-systemet, til at oprette forbindelse mellem AC IN-porten på PS4-systemet og en stikkontakt.

A )
AC IN-stik (PS4™-system)
Stikkets form varierer afhængigt af dit PS4™-system.
B )
HDMI OUT-port (PS4™-system)
C )
HDMI-input-port (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Strømledning
Stikkets form varierer afhængigt af dit PS4™-system.
F )
Til et elektrisk stik

Når du vil bruge PS4™-systemet i lodret position, skal du fastgøre den lodrette stander (sælges separat).

Oprettelse af internetforbindelse

Du kan bruge enten et Wi-Fi®- eller LAN-kabel (Ethernet) til at forbinde PS4™-systemet til nettet. Se "Konfigurer internetforbindelse" for at konfigurere forbindelsen.
Sørg for at have et LAN-kabel, hvis du ikke har tænkt dig at bruge Wi-Fi.

Eksempel på forbindelse:

Illustration af eksempel på netværksforbindelse. Mærket A til E.

A )
LAN-port (PS4™-system)
B )
LAN-kabel
C )
Router
D )
Enhed til internetforbindelse som f.eks. et modem
E )
Til internettet

De metoder, der skal bruges til enheder og oprettelse af forbindelse for en netværksforbindelse, varierer, alt efter hvordan dit netværk er konfigureret. Læs også vejledningen, der fulgte med dine netværksenheder.

Forbindelse til controlleren

Tilslut controlleren med et USB-kabel for at parre den med dit system.

Illustration af PS4-systemet og controllerforbindelse. Mærket A til C. Brug USB-kablet, der følger med PS4-systemet, til at oprette forbindelse mellem USB-porten på PS4-systemet og USB-porten på controlleren.

A )
USB-port (PS4™-system)
B )
USB-port (controller)
C )
USB-kabel