Log ind og log af

Maks. fire personer kan være logget på et PS4™-system på samme tid. Når flere brugere er logget på, og en bruger trykker på PS-knappen på controlleren, vises denne brugers hjemmeskærm.

Log ind

Du skal vælge en bruger, når du tænder for PS4™-systemet eller forbinder en controller. Vælg en bruger, og følg vejledningen på skærmen for at logge ind.
Vælg [Ny bruger] for at oprette en ny bruger og logge ind eller logge ind som gæst.

 • Når du forbinder en controller, lyser lysstriben i den farve, der er tildelt brugeren. Farven, som brugeren tildeles, afhænger af rækkefølgen, som controlleren forbindes i. Den første bruger er blå, den anden er rød, den tredje er grøn, og den fjerde er pink.
 • Du kan logge ind automatisk, når du tænder for PS4™-systemet. Du kan også indstille en adgangskode, som du bliver bedt om at indtaste, når du logger ind. Se "Indstillinger for Log på" for at få flere oplysninger.
 • Du kan også logge ind på PS4™-systemet automatisk ved hjælp af ansigtsgenkendelse, der bruger tidligere gemte ansigtsdata.
  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for (Indstillinger) > [Indstillinger for Log på] > [Aktiver ansigtsgenkendelse], bruger systemet kameraet til at genkende dit ansigt og logger dig automatisk ind.
  Hvis du vil logge ind som en bruger, der ikke har tilføjet ansigtsdata, eller hvis du vil logge ind som ny bruger, skal du forlade ansigtsgenkendelsesskærmen og vælge den ønskede bruger.
 • Log på med status som offline ved at trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Log ind med onlinestatus [Vis som offline]]. Så vises du som offline over for venner og andre spillere, og du vises ikke længere i aktiviteter og [Spiller nu].

Log af

Log af PS4™-systemet på en af følgende måder. For at logge af skal du bruge din egen controller.

 • Vælg (Strøm) på funktionsskærmen, og vælg derefter [Log ud af PS4].
 • Vælg [Strøm] > [Log ud af PS4] på genvejsmenuen.
 • Når du slukker for systemet eller sætter det i pausetilstand, bliver alle brugere logget af.
 • Du kan tildele en enhed til en anden bruger uden at logge af ved at vælge [Skift bruger].