Overdragelse eller afskaffelse af PS4™-systemet

Før dit PS4™-system erstattes, overdrages eller afskaffes, skal du udføre disse procedurer for at forhindre uautoriseret brug fra en tredjepart.

Sikkerhedskopiér data

Kopier gemte data, skærmbilleder og visse andre filer, som er gemt i PS4™-systemlageret, til en USB-lagerenhed efter behov. Se "Sikkerhedskopier og gendan" for at få flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer disse data.

Start dit PS4™-system

Under nulstillingen af PS4™-systemet gemmes systemindstillingerne med standardværdierne. Desuden slettes data, som er gemt i systemlageret, og alle brugere og deres data i systemet. Du nulstiller systemet under (Indstillinger) > [Nulstilling] > [Nulstil PS4] > [Fuld].

Bemærkninger

  • Hvis du udfører denne handling, vil alle indstillinger og oplysninger, der er gemt på PS4™-systemet, blive slettet, og systemet nulstilles. Handlingen kan ikke fortrydes, så vær sikker på, at du ikke sletter vigtige data ved et uheld. Slettede data kan ikke gendannes.
  • Sluk ikke for PS4™-systemet under nulstillingen. Afbrydes det, kan det forårsage beskadigelse af systemet.