Visning af hjemmeskærmen

Du kan se dette på hjemmeskærmen for PS4™-systemet.

Hjemmeskærm

Hjemmeskærmen består af tre områder: funktionsområdet, indholdsområdet og informationsområdet for indhold.

Hjemmeskærm. Mærket A til C startende oppefra.

A )

Funktionsområde/Funktionsskærm
Her kan du se dine meddelelser, hvad dine venner laver og meget mere. Når du trykker på op-knappen, vises funktionsskærmen.

B )
Indholdsområde
Spil og funktioner, du har anvendt, angives i rækkefølge efter seneste fra venstre mod højre. Du kan også oprette mapper for at administrere indhold. Se "Oprettelse af mapper" for yderligere oplysninger.
  • Vælg (Bibliotek) for at se alt dit indhold.
  • Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for (Indstillinger) > [System] > [Begræns antallet af indholdselementer på hjemmeskærm] for at få vist alt dit indhold i indholdsområdet.
C )

Informationsområde for indhold/Skærm med indholdsoplysninger
Her kan du finde oplysninger om det valgte spil eller den valgte applikation. Når du trykker på ned-knappen, vises skærmen med indholdsoplysninger, så du kan se flere oplysninger.

  • De viste elementer varierer afhængigt af indholdet.
  • Nogle elementer vises muligvis ikke afhængigt af indholdet.

Oprettelse af mapper

Du kan oprette mapper for at administrere indhold i indholdsområdet. Markér indholdet, tryk på OPTIONS-knappen og vælg derefter [Føj til mappe].

  • For at ændre eller slette en mappe, markér mappen og tryk derefter på OPTIONS-knappen.
  • Du kan også flytte indhold fra én mappe til en anden. Markér mappens indhold, tryk på OPTIONS-knappen og vælg derefter [Flyt fra denne mappe].
  • Du kan også se mapper, du har oprettet, i (Bibliotek) > [Mapper].

Genvejsmenu

Tryk på og hold PS-knappen nede for at vise genvejsmenuen. Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af situationen. Du kan let tilgå hyppigt anvendte funktioner fra menuen.
Ved at vælge [Tilpas] kan du også vælge de funktioner, der vises i genvejsmenuen.