Brug af trådløs controller

Tryk på PS-knappen på controlleren, og vælg derefter en bruger.

  • Første gange du bruger en controller, skal du parre den med dit PS4™-system.
  • Du kan bruge op til fire controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, lyser lysstriben i den farve, der er tildelt brugeren. Farven, som brugeren tildeles, afhænger af rækkefølgen, som brugerne trykker på PS-knappen, i. Den første controller, der tilsluttes, er blå, den anden er rød, den tredje er grøn, og den fjerde er pink.

Parring af en enhed

Første gang du bruger en controller, eller når du vil bruge controlleren på et andet PS4™-system, skal du parre den med systemet. Opret forbindelse mellem controlleren og dit system ved hjælp af et USB-kabel, når systemet er tændt.

Hvis du vil bruge to eller flere controllere, skal du parre hver enkelt controller.

Opladning

Når du opretter forbindelse mellem controlleren og PS4™-systemet ved hjælp af et USB-kabel, oplades controllerens batteri. Systemet skal være tændt eller være i pausetilstand. Opladningsniveauet for batteriet vises på skærmen, når du trykker på PS-knappen og holder den nede.
I pausetilstand blinker lysstriben langsomt orange. Når opladningen er afsluttet, slukkes lysstriben.

  • Det tager omkring to timer at oplade controlleren, når batteriet er helt fladt.
  • Oplad controlleren i et miljø, hvor den omgivende temperatur er mellem 10 °C og 30 °C. Du vil muligvis ikke kunne oplade controlleren effektivt ved andre temperaturer.
  • Du skal oplade controlleren helt mindst en gang om året, for at den bliver ved med at fungere korrekt.
  • Batteriets levetid afhænger af, hvordan du bruger controlleren, og det miljø, som controlleren anvendes og opbevares i.
  • Hvis du vil oplade, mens systemet er i pausetilstand, skal du vælge en anden mulighed end [Sluk] i (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] > [Levér strøm til USB-porte].

Grundlæggende knapbetjening

PS-knap Tænd for PS4™-systemet (hvis PS4™-systemet er slukket eller i pausetilstand).
Vis hjemmeskærmen (hvis PS4™-systemet er tændt).
PS-knap (dobbelttryk) Skift mellem applikationer, der er i brug.
PS-knap (langt tryk) Vis genvejsmenuen med de kommandoer og indstillinger, der aktuelt er til rådighed.
Retningsknapper/Venstre pind Vælg et element.
kryds-knap Bekræft det valgte element.
cirkel-knap Annuller en kommando.
SHARE-knap Vis menuen for Del-funktionen.
Se "Om Del" for at få flere oplysninger.
OPTIONS-knap Vis menuen Valgmuligheder med de kommandoer, der aktuelt er til rådighed.

Grundlæggende touchpad-bevægelser

Du kan bruge touchpad'en og touchpad-knappen til forskellige systemfunktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilket indhold der er i brug.

Tryk Berør kort touchpad'en.
Dobbelttryk Tryk to gange hurtigt efter hinanden.
Træk Træk med fingeren, imens du berører touchpad'en, og løft derefter fingeren.
Rul Berør touchpad'en, og fjern derefter brat og hurtigt din finger fra touchpad'en.
Berør og hold nede Berør, og lad være med at løfte fingeren.
Klem indad, og klem udad Placer to fingre på touchpad'en, og bevæg dem tættere sammen eller væk fra hinanden.
Klik Tryk på touchpad-knappen.
Dobbeltklik Tryk på touchpad-knappen to gange hurtigt efter hinanden.

Skift indstillinger

Du kan ændre højttalerlydstyrken og andre indstillinger for controlleren ved at vælge (Indstillinger) på funktionsskærmen og derefter vælge [Enheder] > [Controllere].

  • Afhængigt af spillet eller applikationen vil du muligvis kunne høre lydeffekter fra højttaleren på controlleren.
  • Du kan også justere højttalervolumen og relaterede indstillinger ved at vælge [Lyd/enheder] i genvejsmenuen.