Betjening af systemet med stemmegenkendelse

Du kan bruge din stemme til at betjene PS4™-systemet på hjemmeskærmen og i andre områder. For at bruge stemmekommandoer skal du have et headset. Du kan også bruge mikrofonerne på dit PlayStation®Camera.

1.

Sig "PlayStation".
Mikrofonikonet og de tilgængelige kommandoer vises. Mikrofonikonet lyser blåt under stemmegenkendelse.

2.
Sig navnet på den tilgængelige kommando.
  • Hvis du ikke siger en kommando højt inden for ti sekunder, eller hvis du betjener systemet med controlleren, deaktiveres stemmegenkendelsesfunktionen. En indikator, der viser den resterende tid, vises til venstre for mikrofonen.
  • Afhængigt af skærmen kan du aktivere og deaktivere stemmegenkendelsesfunktionen med L2-knappen på controlleren.
  • Hvis du vil bruge stemmegenkendelse, skal du vælge (Indstillinger) > [System] > [Indstillinger for stemmestyring] og derefter markere afkrydsningsfeltet for [Betjen PS4 med stemmen].
  • Hvis du vil have vist en liste over stemmekommandoer, skal du vælge (Indstillinger) > [System] > [Indstillinger for stemmestyring] > [Kommandoer for stemmestyring].
  • Afhængigt af systemsproget er engelsk muligvis det eneste sprog, der kan anvendes til stemmeinput.
  • Hvis der er for meget støj omkring dig, kan din stemme muligvis ikke genkendes.
  • Gå til webstedet for kundesupport i dit land eller din region for at få oplysninger om enheder, der understøtter stemmeinput.