Indstillinger for stemmestyring

Du kan konfigurere indstillingerne for stemmegenkendelse ved at vælge (Indstillinger) > [System] > [Indstillinger for stemmestyring].

Betjen PS4 med stemmen

Stemmestyring er aktiveret som standard. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at deaktivere denne funktion.

Vis vejledning

Du kan få vist stemmestyringsinstruktioner.

Kommandoer for stemmestyring

Se listen over tilgængelige stemmekommandoer.