Indstillinger for udsendelse

For at konfigurere indstillinger for en spiludsendelse, skal du vælge (Indstillinger) > [Deling og udsendelser] > [Indstillinger for udsendelse].
Denne valgmulighed er kun tilgængelig for voksenkonti.

Stop udsendelse

Afslut udsendelse af spil.

Invitér spillere til udsendelse

Invitér andre spillere til at se din udsendelse.
Vælg [Invitér spillere til udsendelse] for at vise den skærm, hvor du inviterer spillere. Vælg de spillere, du vil invitere, og send derefter invitationerne.

Vis kommentarer

Alle kommentarerne vises.

Tryk på OPTIONS-knappen for at skjule de valgte kommentarer og spillere.

Extend Broadcast

Med nogle onlinetjenester kan du udvide udsendelsestiden.
Denne valgmulighed er kun tilgængelig for bestemte lande eller regioner.

Comment Filtering Level

Du kan ændre indstillingerne for filtrering af kommentarer.
Filtrering af kommentarer er en af de mange funktioner, som visse onlinetjenester tilbyder.
Denne valgmulighed er kun tilgængelig for bestemte lande eller regioner.

Avancerede indstillinger

Medtag video fra PlayStation Camera i udsendelse Markér afkrydsningsfeltet for at inkludere kamerabilleder i en udsendelse, når du bruger PlayStation®Camera.
Videoindstillinger for kamera Konfigurer videoindstillingerne, blandt andet position, størrelse og lysstyrke, for brugen af PlayStation®Camera.
Hvis du vil aktivere [Videoindstillinger for kamera], skal du først markere afkrydsningsfeltet for [Medtag video fra PlayStation Camera i udsendelse].
Indstillinger for lyddeling Markér afkrydsningsfeltet for at inkludere mikrofonlyd fra headsettet eller PlayStation®Camera i udsendelsen.
Vis meddelelse til tilskuere og tilskueres kommentarer Markér afkrydsningsfeltet for at få vist meddelelser til tilskuere og kommentarer fra tilskuere på skærmen.
Kommentarer vises kun, når din skærmopløsning er enten 1080i eller 1080p.
Meddelelse til tilskuere Rediger din meddelelse til tilskuerne, og vælg meddelelsens baggrundsfarve.
Kommentarer-til-tale Markér afkrydsningsfeltet for at få PS4™-systemet til at læse kommentarer fra tilskuere højt.
Du skal fjerne markeringen af [Vis meddelelse til tilskuere og tilskueres kommentarer]. Kommentarer bliver desuden kun læst højt, når indstillingen under (Indstillinger) > [Sprog] > [Systemsprog] er enten [日本語] eller [English (United States)].
Tilknyt fællesskab til dine udsendelser Hvis du er en moderator, kan du ved at markere afkrydsningsfeltet for [Aktivér link til fællesskab] få (Fællesskaber) vist i Live fra PlayStation® udsendelsesskærm. Dine seere vil kunne tage adgang til et Fællesskab du ejer.