Indstillinger for skærmbillede

Hvis du vil konfigurere indstillinger for at tage skærmbilleder, skal du vælge (Indstillinger) > [Deling og udsendelser] > [Indstillinger for skærmbillede].

Tag automatisk skærmbillede, når du opnår et trophy

Markér afkrydsningsfeltet for automatisk at gemme et skærmbillede, når du modtager et trophy.

Billedformat

Vælg filformatet for dine skærmbilleder.

Pixelstørrelse

Vælg størrelsen på dine skærmbilleder.
Denne indstilling er kun tilgængelig på visse PS4™-systemer.